Menadżer XXI wieku


Przywództwo jest elementem zarządzania przedsiębiorstwem które funkcjonuje w większości film. Przywódcą jest osoba który posiada zwierzchnictwo nad pewną grupą pracowników dzięki czemu ma na nich.

Skuteczne zarządzanie zespołem

Role menedżerskie to role społeczne, które pełnione są przez lidera. Najpopularniejszy model (Minzberga) podaje cztery główne grupy ról, które w całości tworzą stanowisko menedżera. To od tego, jak on wypełnia poszczególne role, zależy jego skuteczność, efektywność i sposób radzenia sobie z obowiązkami i wymagającymi zadaniami.

1. Role interpersonalne. Tradycyjnie wyróżnia się w tej grupie trzy główne role: reprezentatywną (czyli ceremonialną, która pozwala na utrzymanie porządku w zespole), przywódczą (wytyczanie celów i rozdzielanie zadań) oraz rolę łącznika, która polega na utrzymaniu komunikacji między członkami zespołu podwładnych a najwyższym kierownictwem. Role interpersonalne wynikają nie tyle z cech charakteru, co z samych umiejętności przywódczych, autorytetu, jaki menedżer roztacza wśród pracowników.

2. Role informacyjne. Jest to grupa różnych ról, które pozwalają na utrzymaniu komunikacji w zespole oraz skuteczną i efektywną pracę. Menedżer powinien wyszukiwać informację z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, a następnie przekazywać je do zainteresowanych organów i komórek w przedsiębiorstwie. Rolą menedżera w tym zakresie będzie również rzecznictwo - może to być zarówno forma bycia rzecznikiem zewnętrznym (przed osobami z zewnątrz organizacji) i wewnętrznym (na przykład przed kierownictwem wyższego szczebla).

3. Role decydujące. Jest to ogół ról, które menedżer pełni w ramach swojego stanowiska. Decyduje on o rozdziale obowiązków czy systemie pracy, może być odpowiedzialny za zwolnienia i poszukiwania nowych pracowników, czy nawet brać odpowiedzialność za kontrakty i inne sprawy przedsiębiorcze. Role decydujące są często najbardziej wymagające i trudne do wykonywania, ze względu na bardzo dużą odpowiedzialność, jaka za nimi idzie.

Te trzy grupy ról charakteryzują stanowisko menedżera. Oczywiście, w wielkich przedsiębiorstwach może być kilka szczebli menedżerskich, które różnią się zakresem odpowiedzialności i zadaniami, jednak na każdym szczeblu zadania i obowiązki menedżera w kontekście ról, jakie on przyjmuje, są do siebie zbliżone.

Usługi

Co oferujemy


Jak pracować

Sprawny menadżer także z łatwością rozdzieli zadania

Co decyduje o sukcesie?

Tym, co liczy się najbardziej, to komunikacja między członkami zespołu

Sukces menadżera

Bez odpowiedniej komunikacji nie może być właściwie mowy o budowaniu jakiekolwiek sukcesu w biznesie

Od czego zaczyna się wdrażanie strategii?

Najmniejszym elementem jest bieżący projekt, który ma zostać zrealizowany

Jak się przygotować do roli lidera?

Uwzględnienie wszystkich czynników koniecznych do zrealizowania projektu

Jak zaradzić kryzysowi?

Aby firma mogła się rozwijać, potrzebni są ludzie

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy


Liderowanie

Bycie managerem nie jest wcale tak proste jak mogłoby się wydawać. Manager musi nie tylko doskonale znać przedsiębiorstwo jego cele misje i wizję ale również pracowników. Musi znać rynek i odpowiednio.

Zobacz więcej

Cechy dobrego managera

W dzisiejszych czasach nie wystarczy tylko mieć pomysł na firmę i pieniądze na jego realizację. Jeżeli firma ma zatrudniać więcej osób niż tylko szefa równie ważne stają się też relacje i sposób w.

Zobacz więcej

Zarządzanie

Zarządzanie talentami w firmie może odbywać się na wiele różnych sposobów. W końcu każda organizacja charakteryzuje się specyficzną kulturą od której w głównej mierze zależy sposób zarządzania talentami..

Zobacz więcej

Skuteczne liderowanie

Kierownicy, menadżerowie muszą liczyć się tym, że pracownicy o wiele częściej śledzą zmiany w sposobach zarządzania niż ich przełożeni. Co za tym idzie często mają świadomość tego, jak może wyglądać sytuacja, kiedy menadżer jest świadom nowoczesnych technik zarządzania zespołem. W sytuacji gospodarczej, kiedy to praca szuka pracownika ogromnie ważne jest, by wiedzieć, jak dbać o swoich pracowników, nie tylko po to by osiągali oni sukces, ale także po to, by po prostu zostali oni w danej organizacji. Zarządzanie zespołem okazuje się bowiem czymś o wiele ważniejszym niż tylko prostym rozdzielaniem obowiązków i liczeniem czasu pracy.

Kij i marchewka.

Skuteczne zarządzanie zespołem to przede wszystkim umiejętne kierowanie motywacją pracowników i ich chęcią do współpracy. Rzecz jasna wszystko to, do pewnego stopnia, możliwe jest do osiągnięcia poprzez odpowiednie zabiegi z zakresu technik zarządzania zespołem. Odpowiednie podejście psychologiczne, zdolności interpersonalne oraz inne zabiegi z zakresu relacji międzyludzkich mogą pozwolić na osiąganie zamierzonych efektów, ale do pewnego momentu. Oczywistym jest, że w ostatecznym rozrachunku sama pochwała od szefa nie wystarczy i potrzebne są bardziej wymierne dowody uznania. Niemniej jednak w każdy przypadku początkiem dalszych kroków musi być szczera i otwarta rozmowa dotycząca oczekiwań pracownika i stanowiska przełożonego. W celu ułatwienia takich rozmów konieczne jest wcześniejsze ustalenie klarownych zasad dotyczących oceny pracy pracownika.

Idąc zatem dalej należy traktować wszystkie formy gratyfikacji poza wypłatą, jako element zarządzania zespołem. Innymi słowy przed prawidłowym rozdzieleniem premii należy porozmawiać ze swoimi podwładnymi i jasno określić sposób oceny ich pracy i ewentualne zastrzeżenia lub pochwały.

Nieodłącznym elementem oceny pracownika, jest kontrola. Trzeba ją jednak rozumieć, nie jako formę restrykcji wobec podwładnych ale przede wszystkim, jako zdolność do wyłapywania drobnych niedociągnięć, które mogą urastać w poważne błędy. Dodatkowo trzeba pamiętać, że jest to także sposób na to, by poznawać swoich pracowników i lepiej wykorzystywać ich zdolności.

Top