LiderowanieBycie managerem nie jest wcale tak proste, jak mogłoby się wydawać. Manager musi nie tylko doskonale znać przedsiębiorstwo, jego cele, misje i wizję, ale również pracowników. Musi znać rynek i odpowiednio reagować na wszelkie zmiany, jakie zachodzą w rynku, a także współpracować z innymi osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem i wszystkimi działami w firmie. Aby manager mógł możliwie jak najlepiej wykonywać swoje zadania i zarządzać, musi być autorytetem dla pracowników. W przeciwnym razie nie będzie wzbudzać respektu, nie będzie mógł skutecznie wpływać na decyzje i zachowania pracowników, ani też skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim w firmie. Dlatego tak ważne jest, aby osoba na stanowisku kierowniczym odpowiednio budowała swój wizerunek, świadomie prezentowała siebie i swoją pozycję w firmie.

Ale jak budować autorytet managera?

To pytanie nieustannie zadaje sobie wiele osób. Na szczęście, odpowiedzi znajdziemy wiele i każdy może wybrać sposób najbardziej dla siebie odpowiedni. Przede wszystkim jednak, manager wzbudzać będzie szacunek, jeśli posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotu działalności firmy. Jeśli pracownicy będą mogli pytać o mniej lub bardziej podstawowe rzeczy i zawsze otrzymają profesjonalną, rzeczową odpowiedź, z pewnością będą postrzegać managera jako ważną postać w firmie. Ponadto, manager musi być osobą, która doskonale poradzi sobie z komunikowaniem się z innymi. Otwartość, wysoka kultura osobista, umiejętność prowadzenia rozmowy i wywierania wpływu na innych, a także znajomość pracowników, którzy pracują w firmie to jedne z podstawowych kwestii, jakie mają wpływ na sposób postrzegania managera. Za kluczową uważana jest również prezencja i osobowość. Tzw. twarda empatia, czyli umiejętność dostrzegania ludzi, ich potrzeb, ograniczeń i możliwości, ale również nie pozwalanie na to, by pracownik wykorzystywał współczucie i dobre serce kierownika mogą znacznie podnieść pozytywny odbiór managera przez innych pracowników. Warto od początku budować swój autorytet, aby być korzystnie postrzeganym przez innych.

Top