ZarządzanieZarządzanie talentami w firmie może odbywać się na wiele różnych sposobów. W końcu każda organizacja charakteryzuje się specyficzną kulturą, od której w głównej mierze zależy sposób zarządzania talentami. Wpływa na niego również sama branża przedsiębiorstwa, osobowości i chęci do rozwoju wśród pracowników. Czy możemy się tego nauczyć? O czym musimy pamiętać? W tym krótkim poradniku odpowiemy na te pytania!

Korzyści z zarządzania talentami

Musimy pamiętać, że talenty posiada każdy człowiek. W kontekście zarządzania nie są to wybitne zdolności, lecz pewne predyspozycje i cechy, które mogą przydać się w organizacji. Talentem może być zainteresowanie i pasja do danej dziedziny wiedzy, szybka zdolność przyswajania wiedzy, umiejętności manualne czy zdolności komunikacyjne, liderskie lub społeczne. Korzyści z odpowiedniego zarządzania talentami możemy wyróżnić dwie: te, jakie przynosi ono przedsiębiorstwu, ale również te, które czerpane są przez samego pracownika. Może on rozwijać swoje umiejętności, przez co wzmacnia się relacja między nim a kierownictwem. Pozwala to na poczucie bezpieczeństwa i większe zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Jak zarządzać talentami?

Kluczem jest stworzenie dobrego, kompletnego programu rozwojowego. Dołączenie do niego jest możliwe dla każdego pracownika, który jednak spełni podstawowe kryteria wymagane przez kierownictwo. Zwykle talenty rozwija się poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów zawodowych oraz wsparcie mentorów i coachów. Dodatkowo pracownicy działają na różnych stanowiskach, co pozwala im na poznanie różnych ścieżek rozwojów. Program rozwoju talentów może trwać nawet kilka lat - nie każdy uczestnik jednak będzie w stanie go ukończyć przez większą ilość narzuconych obowiązków.

Czy da się nauczyć zarządzania talentami? Oczywiście! Aby rozpocząć program rozwijający zdolności i predyspozycje pracowników, wystarczy krótki kurs lub szkolenie, który pomoże w zrozumieniu podstaw działań oraz zagwarantuje wsparcie każdemu przedsiębiorcy, który chciałby, by jego załoga stale podnosiła swoje kompetencje.

Top